Διαγωνισμοί

22o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Διαγωνισμοί 2016


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην κάλυψη της θέσης ενός (1) Καλλιτεχνικού Συμβούλου του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ», διάρκειας έως (8) μήνες..

Download PDF >

Download PDF_ΠΕΡΙΛΗΨΗ >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο διοργάνωσης του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της, για την ενοικίαση χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας.

Download PDF >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο διοργάνωσης του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της, για την ενοικίαση οπτικοαουστικού εξοπλισμού.

Download PDF >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο διοργάνωσης του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της που αφορούν την κάλυψη ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη, για τις ανάγκες του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για το έτος 2016.

Download PDF >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, για την ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά την κάλυψη Φωτιστικού Εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για το έτος 2016.

Download PDF > (Περίληψη)

Download PDF > (Διακήρυξη)